ОСЕМ УЧИТЕЛИ ПОЛУЧИХА НАГРАДИТЕ НА МОН „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“

ОСЕМ УЧИТЕЛИ ПОЛУЧИХА НАГРАДИТЕ НА МОН „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“

Министерството на образованието и науката отличи осем учители от страната с наградата „Константин Величков“ за принос в развитието на образователната система. Номинациите тази година бяха 69, а за първи път беше връчена награда на победителя от първия конкурса за най-добър час в музей. Получи я Нина Караиванова от ОУ „Екзарх Антим I” в Пловдив за час по Околен свят за второкласници, проведен в Етнографския музей в града.

В категорията „Работа с ученици с изявени дарби“ бяха отличени Зарка Гайдарова от СУ „Вичо Грънчаров“ в Горна Оряховица и Гергана Николова от ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас. Двете учителки развиват таланта на децата в областта на математиката и прилагат иновативни подходи в обучението. Победителите в категория „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение“ също са двама. Учителят по английски език в ОУ „Христо Ботев“ в село Камбурово, община Омуртаг Евгени Колев беше награден заради активната си работа по Механизма за обхват на деца и ученици и за преодоляването на ефектите от сегрегацията в училището.

Педагогическият съветник на Професионалната гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ в Свиленград Нели Щерева пък консултира деца с проблемно поведение за кариерна ориентация и ги насочва към занимания по интереси. За принос в развитието на способностите на децата в науките, технологиите, предприемаческите умения, изкуствата, спорта и други бяха наградени трима учители – Елка Трифонова от Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ във Видин, зам.-директорът по учебно-производствена дейност в Професионалната търговска гимназия „Н.Й.Вапцаров” във Враца Мариана Павлова и Цецка Маркова-Енчева от Средно училище с преподаване на немски ези „Фридрих Шилер“ в Русе.Носителите на наградата „Константин Величков“ получиха грамоти, книги, както и по 1000 лв. парична награда.

Те бяха поздравени от заместник-министър Таня Михайлова за предстоящия Ден на будителите. По думите й учителите са строителите на Съвременна България, които я изграждат с любов и търпение.“Нашите ученици трябва да бъдат подготвени за живота. Предвиждаме да разширим програмата за превръщането на музеите, галериите, театрите в образователна среда и с дейността на библиотеките. Това са местата, където освен знание може да се възпитава и отношение към заобикалящия ни свят“, каза Михайлова.

Споделете

GoTop