ОЩЕ 34 000 ЛВ. ЗА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ОЩЕ 34 000 ЛВ. ЗА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Министерският съвет одобри допълнителни 34 206 лева за дейности по две национални програми за развитие на образованието.

Осем общински училища ще получат 8000 лева по Националната програма „Роден език и култура зад граница“. Образователните институции имат одобрени проекти с български неделни училища от Албания, Гърция и Сърбия. Учители и ученици от тези неделни училища ще могат да посетят различни исторически, културни и природни забележителности в България. Те ще се запознаят с българската образователна система и ще имат възможност да практикуват български език в местна езикова среда. Отпуснатите средства могат да се използват за дневни разходи на учители, транспорт, такси за посещения на музеи, галерии, постановки и др.

Отделно кабинетът отпусна допълнителни средства по Националната програма „Професионално образование и обучение“. Седем общински училища ще получат 26 206 лева за разработване и актуализиране на типови учебни планове, учебни програми и национални изпитни програми за специалностите в професионалното обучение.

Средствата ще бъдат разпределени по бюджетите на пет общини за 2021 г.

Допълнителни трансфери ще получат Столична община, Нови пазар (Шумен), Бургас, Провадия и Пловдив. Финансирането е предвидено за възнаграждения при изработването и актуализирането на учебните планове и програми. Покриват се и командировъчните разходи на екипите при организиране на присъствени срещи.

Споделете

GoTop