ОЩЕ НАД 1 МЛН. ЛВ. ПО ЧЕТИРИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

ОЩЕ НАД 1 МЛН. ЛВ. ПО ЧЕТИРИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Още 10 36263 лв. за осигуряване на дейности по 4 национални програми за развитие на образованието отпусна правителството. За осигуряване на заместващи учители в периода от юли до септември 2023 г. по НП „Без свободен час“ се осигуряват 342 614 лв. Средствата ще бъдат разпределени между 352 училища и 79 детски градини.

По Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ се отпускат 318 540 лв. Целта е създаване на условия за провеждане на софтуерно професионално образование и обучение в сътрудничество с университети и с работодатели от ИТ сектора. Към момента в две училища в Бургас (Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“) и Пловдив (Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“) се провежда обучение по програмиране за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“ със 758 ученици от Х, XI и XII клас.

За НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ средствата са в размер на 209 019 лв. за 600 общински образователни институции и 1 436 учители. Целта е подобряване на здравословното състояние и превенция на рисковите социално значими и професионални заболявания. на учителите.

Национална програма „Професионално образование и обучение“ се финансира с допълнителни 163 388 лв., които ще бъдат финансирани 7 общински професионални гимназии и средни училища. Това са: Средно училище „Владимир Комаров“ във Велико Търново, СУ „Христо Ботев“ и ПГ „Васил Левски“ във Враца, СУ „Отец Паисий в Кърджали“, столичното 97 СУ „Братя Миладинови“, Средно училище „Васил Левски“ в Стара Загора, русенската професионална гимназия по селско стопанство „К.А.Тимирязев“. В тях ще бъде модернизирана образователната среда за професионално образование и учениците ще имат възможност да работят с най-новото техническо оборудване и да придобиват професионални компетентности в реални трудови условия.

Две училища (СУ „Отец Паисий“ във Враца и СУ „Васил Левски“ в Кула) ще получат общо 2 702 лв. за разработването/актуализирането на типови учебни планове, учебни програми и национални изпитни програми за специалностите от професии по професионални направления от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Споделете

GoTop