ОЩЕ НАД 4 МЛН. ЛВ. ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

ОЩЕ НАД 4 МЛН. ЛВ. ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

Обекти от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) 2020 – 2027 получават допълнително малко над 4 млн. лв. Сумата беше гласувана днес от Министерския съвет. От 2018 г. досега националното финансиране на научните инфраструктури е в размер на 74 млн. лв.

Пътната карта цели устойчивото развитие и финансиране на националната научна инфраструктура и осигуряване достъпа на българските учени до паневропейски и световни инфраструктури. Документът съдържа 51 обекта, сред които са Центровете по компетентност и за върхови постижения по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и включените през 2020 г. 12 нови инфраструктурни комплекса с потенциал, високо оценен от чуждестранни оценители. В началото на тази година са отпуснати малко над 7 800 000 лв. за Института по компютърни науки към Софийския университет.

С допълнителните средства от над 4 млн. лв. ще се подкрепят пет инфраструктурни обекта от НПКНИ. 2 700 000 лв. се отпускат за ремонт и оборудване на научноизследователския кораб от Българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“. За Националния геоинформационен център са необходими 365 000 лв. за надграждане и развитие на информационната система „Метеоаларм“. За научните екипи, работещи с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ, гр. Дубна) са предвидени 540 000 лв. Финансов координатор за участието на България в Дубна е Министерството на образованието и науката, а научен координатор – Агенцията за ядрено регулиране. Членството там има значима роля за развитието на българската наука, като позволява на българските учени да провеждат изследвания на най-високо световно ниво и да поддържат връзки с над 700 научни центъра и университети в 64 страни.

За българското участие в европейските консорциуми „Проучване на здравето, застаряването и пенсионирането в Европа – SHARE ERIC“ и „Европейското социално изследване ESS-ERIC“ се отпускат съответно 229 950 лв. и 200 000 лв.

Споделете

GoTop