ОЩЕ ПЕТИМА ЕКСПЕРТИ ЩЕ СЛЕДЯТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДВЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

ОЩЕ ПЕТИМА ЕКСПЕРТИ ЩЕ СЛЕДЯТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДВЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

Още петима експерти към Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще следят дейностите по програмите „Еразъм + и „Европейски корпус за солидарност“, реши правителството. Първата подкрепя образованието, обучението, младежта и спорта, а втората насърчава доброволчеството.

С решението на правителството за периода на програмите 2021 – 2027 г. в дирекция „Проверки на място и мониторинг“ на ЦРЧР ще бъде назначен още един експерт, а в дирекция „Селекция, договориране и отчитане“ – още четирима.

Центърът за развитие на човешките ресурси администрира, консултира, организира и координира участието на България в международни образователни програми и инициативи, свързани с образованието. Целта на разширяването на кръга от експерти е да се подпомогнат дейностите по тях, да се повиши контролът по изпълнението на проектите, да се подобри отчетността на средствата.

Споделете

GoTop