ОТПУСКАТ СЕ 18 МЛН. ЛЕВА ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПРЕХОДНИТЕ ОСТАТЪЦИ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА

ОТПУСКАТ СЕ 18 МЛН. ЛЕВА ЗА ПОКРИВАНЕ НА ПРЕХОДНИТЕ ОСТАТЪЦИ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА

Правителството отпусна 18 000 000 лева допълнително за покриване на преходните остатъци на държавните училища. Те включват целеви средства за изпълнение на национални програми за развитие на образованието, капиталови разходи, както и остатъци от средства за издръжка на дейностите за възпитание и обучение на деца и ученици и за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие.

От тях 11 122 059 лв. са за училищата към Министерството на образованието и науката, 5 878 160 лв. са тези към Министерството на културата и 999 781 лв. за Министерството на младежта и спорта.

Средствата за възстановяване на преходните остатъци са заложени в държавния бюджет.

Споделете

GoTop