ОТРАСЛОВИЯТ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПОДКРЕПИ ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2019 Г.

Проектобюджетът за образование за 2019 година бе единодушно подкрепен от социалните партньори на проведеното заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество. Участниците взеха отношение по представените данни и изразиха удовлетвореност от заложените параметри. Председателят на Синдиката на българските учители д-р Янка Такева изрази специална благодарност към министър-председателя, финансовия министър и министъра на образованието и науката за постигнатото повишение на средствата в сектора.

Соня Кръстанова, директор на дирекция „Финанси“, представи данните и подчерта, че проектът следва основните политики на Министерството на образованието и науката. Средствата са 3,6 % от БВП, като през тази година те са с 450 млн. лева повече от предходната. За 2019 година за образование ще има общо 4 203 млн. лева, които са разпределени по отделните политики. Най-много 3 304 млн. лева са предназначени за предучилищното и училищното образование, 330 млн. лева от тях са отделени по стандартите за издръжка и увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти. С 8 млн. лева е увеличен бюджетът за работа с деца от уязвими групи, като с това увеличение средствата стават 30 млн. лева. Те са за изплащане на възнаграждения на персонала в детските градини и училища, където се обучават такива деца, но с тях могат да се заплащат и възнагражденията на образователните медиатори и други специалисти, които подпомагат тази дейност.

За транспорт на учениците са предвидени 43,2 млн. лева, като увеличението е с 4,3 млн. лева повече от средствата за 2018 година. С 25 млн. лева ще се подкрепят и дейностите по интереси. Предвидено е и увеличение на средствата за подпомагане храненето на децата и учениците, като за осигуряване на основна и подкрепителна закуска за 2019 г. се отпускат 8 млн. лева повече и общата сума става 34,5 млн. лева. Увеличение има и в средствата за стипендии на учениците, като преимуществено ще бъдат отпускани средства за обучаващите се в дуална форма и тези, които се обучават по професии с очакван недостиг на пазара на труда. Увеличени са и средствата за стипендии за образователни резултати на училищата, постигнати на държавните зрелостни изпити. Те са 3 млн. лева. Със 17,5 млн. лева повече ще бъдат подкрепени националните програми за 2019 г.

Споделете

GoTop