ПЪРВИ ТРАНШ ЗА ЗАПЛАТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ

ПЪРВИ ТРАНШ ЗА ЗАПЛАТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ

Правителството отпусна 2 736 581 лв. за възнаграждения и командировки на образователни медиатори и социални работници. Това е авансово плащане за юли, август и септември 2022 г. за 652 училища, включени в националната програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”. Чрез тази нова програма са гарантирани възнагражденията на медиаторите до края на 2022 година. Тя бе създадена, за да продължи тяхната работа, след като в края на юни приключи финансирането по проект „Подкрепа за успех“. Част от средствата са и за работа с родителите на учениците от училища с концентрация на ученици от уязвими групи.

Други 12 203 лв. се предоставят на общините за подпомагане на екипите за обхват, които работят по Национална програма „Заедно за всяко дете”. Средствата са за 19 общински училища и четири детски градини. С още 85 800 лв. ще се финансират 9 детски градини и 28 общински училища. Те са за съвместни дейности с родители, за да бъдат ангажирани и семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование.

Споделете

GoTop