ПЕТИМА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА СА ОТЛИЧЕНИ С НАГРАДАТА НА МОН „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

ПЕТИМА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА СА ОТЛИЧЕНИ С НАГРАДАТА НА МОН „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

Петима директори на български училища бяха отличени с наградата на Министерството на образованието и науката „Св. Иван Рилски“, която традиционно всяка година се връчва на 11 май. Наградените имат дългогодишен управленски опит, включват иновативни практики и технологии в обучението, работят по проекти. Те имат принос не само за успехите на своите ученици и училища, но и за развитието на българското образование. Отличените тази година са директорите на Основно училище „Бачо Киро“ във Велико Търново, Владимир Николов, на Професионалната гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ – Попово, инж. Теменуга Тодорова, на Националната финансово-стопанска гимназия в София, Мая Гешева, на 31-во Средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов“ в София, Надежда Николчева и на Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в Монтана – Пенка Ненкова.

Г-н Владимир Николов притежава отлични умения за работа в екип и в интеркултурна среда, за работа с родители и в разнородни екипи и институции. Това са мотивите за неговото отличие. Той притежава отлична комуникативна култура, координира и управлява проекти и бюджети на доброволни начала. Във връзка с обявеното извънредно положение в страната по негова инициатива в училището стартира обучение в електронна среда, създадени бяха виртуални класни стаи на учителите, в които са обхванати всички 911 ученици в училището. От 2017 г. ОУ „Бачо Киро“ е в Списъка на иновативните училища.

Инж. Теменуга Тодорова още в първите дни на обявеното извънредно положение създаде отлична организация по отношение на внедряването на обучението от разстояние в гимназията, на която е директор.С проявена креативност тя осигури условия за бързото и лесно създаване на електронно съдържание с подходящи електронни ресурси и продължаване на образователния процес от дистанция. Училището самостоятелно активира локално облачно пространство в Office 365. Чрез приложението MS Teams директорът, заедно с екипа си, организира виртуално училище.

Дейността на г-жа Мая Гешева е насочена към ефективно функциониране на ръководената от нея институция чрез нов модел на образователна среда и умела мотивация на екипа за постигане на иновативни решения. Със своята работа г-жа Гешева допринесе за промяна в училищния живот и нагласите на учениците за по-високи постижения. Вече шеста поредна година продължава приемът и обучението на ученици в дуална форма. НФСГ е базово училище на 5 университета. Учениците имат високи резултати на международни състезания и конкурси. Тази година са на първо място в националния кръг на олимпиадата по статистика и са класирани за участие в Европейския кръг през 2020 г.

Г-жа Надежда Николчева е дългогодишен директор с висок авторитет. Дейно участва в редица проекти и програми. Под нейно ръководство училището става едно от водещите в страната, чиито резултати на НВО и ДЗИ са сред най-добрите. То е и първото, което става член на Асоциацията на Кеймбридж училищата. Учениците имат успехи на международни състезания и конкурси. Всички те са включени в онлайн обучението във връзка с извънредното положение, а ефективността на неговото провеждане е висока.

Стремежът на г-жа Пенка Ненкова да изгради успешен модел на управление в езикова гимназия „Петър Богдан“ в Монтана се основава на ефективното използване на иновативни методи и добри международни практики. През последните години за успехите на учениците и на учителите на ръководеното от нея училище се говори все по-често и то е разпознаваемо не само в област Монтана, но и сред всички езикови училища в страната. Като дългогодишен директор г-жа Ненкова с много ентусиазъм и отговорност налага култура на иновации, гъвкави модели на обучение, непрекъснато обновление и промяна на училищната среда. Много са престижните награди и класации на учениците на гимназията в различни олимпиади, състезания и конкурси. Отличените директори получават грамота, придружена от икона на Св. Иван Рилски, и 1000 лева парична награда.

Други 20 директори, номинирани от регионалните управления на образованието за наградата ”Св. Иван Рилски“, получиха грамоти за принос в развитието на българското образование и проявена креативност по отношение организирането на обучението от разстояние в условията на извънредно положение в страната.

Споделете

GoTop