ПГ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“ СЪС СВОЙ ЩАНД НА МЕЖУДАНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ БУЛПЕК

ПГ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“ СЪС СВОЙ ЩАНД НА МЕЖУДАНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ БУЛПЕК

Професионалната гимназия „Велизар Пеев“ в Своге се представи със свой щанд са изработени от ученици хлебни и сладкарски изделия по време на международното изложение БУЛПЕК, на което ежегодно фирми от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите представят работещи решeния за бизнеса за целия цикъл на производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Изложението в Интер Експо Център е професионална платформа за участие в делови събития, обмяна на опит с български и чуждестранни производители.

Гимназията, която е иновативна, и подготвя кадри в тази сфера, от години участва в изложението. Така нейните възпитаници могат да научат повече за технологиите, оборудването, иновациите в хлебопроизводството и сладкарството. Това участие е една от многото срещи с бизнеса, които помагат на учениците да изберат своята кариера и да се реализират успешно.

Споделете

GoTop