ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЩЕ ИЗЯСНИ КАКВИ КАДРИ ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА БИЗНЕСА

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЩЕ ИЗЯСНИ КАКВИ КАДРИ ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА БИЗНЕСА

Разработва се пилотен модел за събиране на информация за това какви умения търсят работодателите у нас. Проблемът за това какви кадри са нужни на бизнеса е един от основните в пътя за усъвършенстване на професионалното образование в България.

Това бе една от темите на работна среща в МОН с представители на сектор „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ). Тя е в рамките на проект „Качество на учебното съдържание в професионалното образование и обучение“, изпълняван по програмата ЕРАЗЪМ+. Към момента няма достатъчно данни за това какви кадри са нужни и какви ще са бъдещите тенденции в различните сектори. Събраната информация от пазара на труда ще се използва за адаптиране на учебните програми в професионалното образование. Целта е да се изграждат широкоспектърни умения, гъвкави учебни планове и програми, по-прецизно измерване на уменията.

Според прогнозите, в съвременната икономика 4 от всеки 5 работни места ще са свързани с висококвалифицирани дейности.

В работната среща участваха зам.-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова, експерти от МОН, представители на ИКТ сектора, на университети, на БАН и на петте центъра по националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ от 2017 г. – в Правец, Русе, Пловдив, Бургас и София.

Моделът за събиране на информация от бизнеса ще бъде приложен пробно в три сектора – ИКТ, Строителство и Транспорт. Информацията ще включва следните аспекти: специализирани умения (общи за сектора и специфични за професията), умения за използване на технологии, свързани със сектора и конкретната професия, и преносими умения и компетентности.

Събраните данни ще са от полза и за работодателите, и за експертите, разработващи учебните програми, и за учениците и родителите им. Те може да бъдат използвани и за прецизиране на набора от компетентности в Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите, както и на учебните и изпитните програми, а и на взаимодействието между МОН и бизнес секторите. обясни Ваня Тивидошева, директор на дирекция „Професионално образование“ в МОН.

Споделете

GoTop