ПЛОВДИВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ВЕЧЕ ИМА СВОЯ ТЕЛЕВИЗИЯ

ПЛОВДИВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ВЕЧЕ ИМА СВОЯ ТЕЛЕВИЗИЯ

Първата самостоятелна телевизия на висше училище в България бе представена вчера от екип на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
в присъствието на министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков

„Приветствам всичко, което се случва в моя университет“, заяви министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков. В този проект той вижда възможност за връзка между висшето и средното образование и изрази надежда, че с развитието на проекта ще се даде един съвременен поглед на различните области на науката в една обща екосистема – наука, образование и социални взаимодействия.

Медията ще има 270 предавания и 9 рубрики като: Събития, Интервюта, Уроци, Екология, Наука, Продукция, Проекти, Кандидат студенти и Анкети. В тях ще се популяризират образователни програми и академични постижения, като ще се набляга на културни и развлекателни събития, за да се ангажира студентската общност.

Проектът за създаване на „ТВ ПУ“ се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост, Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, Стълб 2 – „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, в изпълнение на договор BG-RRP-2.004-0001-C01.

„Горещо адмирирам това, което вие правите. Надявам се, че Вашата телевизия ще стане конкурент на обществените. Пожелавам успех от цялото си сърце и с огромно удоволствие ще помогна“, приветства присъстващите журналистът Симеон Идакиев.

Споделете

GoTop