ПО-МАЛКО СРЕДИЩНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

ПО-МАЛКО СРЕДИЩНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Средищните институции в страната намаляват на 957, реши правителството с актуализацията на Списъка за учебната 2022/2023 година. През миналата година те бяха 971. Средищни са 194 детски градини, 39 части от детски градини и 724 училища от 647 населени места в 28 области. 29 институции за първи път получават статут на средищни.

В този тип градини и училища се обучават 17 412 деца и 172 586 ученици. Пътуващите деца, за които държавата осигурява безплатен транспорт, са 2 609, а учениците до 16-годишна възраст са 37 691.

266 детски градини и училища имат статут на защитени. Актуализираният списък включва 78 детски градини, 24 части от детски градини и 166 училища. От тях нови са две детски градини, една част от градина и три училища. Списъкът се актуализира всяка година по предложение на кметовете на общини след решение на общинските съвети.

Определянето на защитени детски и образователни институции цели да повиши обхвата на децата и учениците, както и да намали броя на преждевременно напусналите образователната система в над 15% от детските градини и в над 34% от училищата на територията на цялата страна.

Споделете

GoTop