ПОИСКАНИ СА ОЩЕ 50 МЕСТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И 30 ЗА ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ

ПОИСКАНИ СА ОЩЕ 50 МЕСТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И 30 ЗА ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ

Да се отпуснат допълнително още 50 места за обучение на медицински сестри и 30 за лекарски асистенти в Медицинския университет в София. Това предвижда проект за промяна на вече утвърдения брой на приема в държавните висши училища през учебната 2022–2023 година.

Ако решението бъде одобрено от кабинета след общественото обсъждане, МУ-София ще може да приеме общо 337 студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за двете специалности (270 – за сестри и 67 за асистенти). Мотивът за това увеличение е сериозният недостиг на медицински сестри в сектор „Здравеопазване“ и засилващият се интерес към професията на лекарския асистент.

Друга промяна предвижда увеличение с 18 повече (от 44 на 62) места за курсанти в специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ (за степен „бакалавър“) във Висшето военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия. Допълнителните бройки са продиктувани от трудното задържане на кадри за въоръжените сили. Иска се също с едно място повече (от 6 на 7) за специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, за степен „магистър“ (след придобито висше образование) във Военната академия „Г. С. Раковски“.

Предложените изменения са по искане на висшите училища, подкрепени от министерствата на здравеопазването и на отбраната.

Споделете

GoTop