ПОРТАЛЪТ ЗА ОТВОРЕНА НАУКА BPOS СЕ НАРЕДИ СРЕД НАЙ-НАДЕЖДНИТЕ В СВЕТА

ПОРТАЛЪТ ЗА ОТВОРЕНА НАУКА BPOS СЕ НАРЕДИ СРЕД НАЙ-НАДЕЖДНИТЕ В СВЕТА

Българският портал за отворена наука BPOS се нареди сред най-сигурните и надеждни хранилища за научна информация в света, след като беше сертифициран по международните стандарти на CoreTrustSea. Той е създаден със средства на Министерството на образованието и науката и се поддържа от Националния център за информация и документация (НАЦИД).

В световен мащаб с такъв сертификат разполагат по-малко от 200 хранилища за данни. Част от условията за получаването му са свързани с използването на надеждни хардуерни и софтуерни решения, с мерките за защита на данните, продуктите, услугите и потребителите, както и с гарантирането на интегритета и автентичността на научните ресурси.

Българският портал за отворена наука е със свободен достъп и позволява на родни и чуждестранни учени да се възползват от над 27 000 дисертации, научни статии, монографии и други публикации на български и английски език.

Споделете

GoTop