ПОВЕЧЕ ОТ 140 ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЕ МОДЕРНИЗИРАТ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

ПОВЕЧЕ ОТ 140 ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЕ МОДЕРНИЗИРАТ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

Материалната база на повече от 140 професионални гимназии ще бъде модернизирана със средства по ОП „Региони в растеж“, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на откриването на обновените спортните площадки и дворното пространство на Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Кольо Фичето“ в Бургас.
По думите му страната ни е успяла да постави акцент и да насочи повече европейски средства към професионалните гимназии. „Модерната материална база е една от предпоставките за добро образование, а това е голямата цел на всяка образователна система. Освен по-добре изглеждащи сгради, се оборудват и лаборатории със съвременни уреди и материали“, обясни министърът. В гимназията Красимир Вълчев посети кабинета по геодезия, оборудван с нови дигитални уреди за измервания, както и извънкласните занимания по строителство и по аранжиране на цветя.

По-късно той се включи в платформата за граждански диалог „Европа в нашия дом“, където бяха обсъдени темите за дигитализацията и модернизацията на образованието. Министър Вълчев посочи, че в бъдеще учениците ще трябва да бъдат не само дигитални ползватели, но ще трябва и да умеят да създават и да работят с машини с изкуствен интелект. „През тази година ще финансираме закупуване на права за електронни дневници от всички училища. Изискването ни ще е да са с модул за сигнализация на родителите, ако детето прави отсъствия“, заяви министърът.

Според министър Вълчев учителите остават най-важният фактор за образованието, като двойното увеличение на възнагражденията им в края на мандата на правителството, спрямо нивата от началото му, са доказателство за това. „В одобрената от правителството тази седмица тригодишна средносрочена бюджетна прогноза до 2021 година са предвидени две допълнителни увеличения на заплатите с по 360 милиона лева. Това е с 30 милиона повече дори от предварително планираното“, посочи Вълчев.

Учителите от областта споделиха, че работят успешно по Механизма за задържане и обхват на деца и ученици в системата. Те изразиха задоволството от организирането на занимания по интереси за развитие на дарбите на децата и за ранното им кариерно ориентиране. Министър Вълчев обясни възможностите за детските градини да се включат с националните програми, като посочи, че те могат да се възползват от средства за закупуване на хардуер по програма „Информационни и комуникационни технологии“. Обмисля се детските заведения да се включват и в програмата за обмен на иновации.

Споделете

GoTop