ПОВЕЧЕ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

ПОВЕЧЕ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

Над 1000 ресурсни учители са назначени в детските градини и училищата и осигуряват подкрепа на деца със специални образователни потребности. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката д-р Мария Гайдарова при откриването на европейската конференция „Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование“, организирана от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в София-град и от Националната асоциация на ресурсните учители.

„Подкрепата за нашите деца, приобщаващото образование, е основна политика на Министерството на образованието и науката години наред. Това е политика, която включва различни дейности и инициативи, но винаги с един фокус – да дадем най-доброто, като възможност за развитие на всяко едно дете, което има нужда както от обща, така и от допълнителна подкрепа“, каза заместник-министър Гайдарова. Тя посочи, че над 4800 деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби са получили допълнителна подкрепа в резултат на изпълнението на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

„Индивидуалният подход и подкрепата на тези деца, дадена навреме, увеличава възможността за тяхната професионална реализация и за приобщаването им в обществото, за да бъдат пълноценни и спокойни в своето развитие“, каза още д-р Гайдарова.

Малко над 24 000 са децата със специални образователни потребности, които са приобщени в детските градини и училищата, съобщи директорът на дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерството на образованието и науката Грета Ганчева. „Много ми се иска в бъдеще да можем да увеличим броя на ресурсните учители, да бъдат малко повече в институциите в предучилищното и училищното образование, за да могат учителите да бъдат по-спокойни и да могат да осигуряват най-доброто образование за децата“, посочи тя.

Споделете

GoTop