ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ШВЕЙЦАРИЯ ПРЕДОСТАВЯ СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2021-2022 ГОДИНА

В изпълнение на Меморандума за сътрудничество, подписан от министъра на образованието и науката на България и от държавния секретар за образование, научни изследвания и иновации на Швейцария, правителството на Швейцария за втори път ще предостави стипендии на млади изследователи за академичната 2021-2022 г. за докторантури, пост-докторантури и научни изследвания.

Програмата за стипендии и академичен обмен има за цел да стимулира партньорството между двете страни за подкрепа на млади учени, за повишаване на тяхната квалификация и насърчаване на кариерното им развитие и реализиране на високи академични постижения. Тя се провежда от Центъра за академични изследвания в София (ЦАИ) със съдействието на Министерството на образованието и науката на България.

Докторантурите за академичната 2021-2022 г. ще се провеждат в десетте швейцарски обществени университета и в двата Федерални технологични института на Швейцария. Пост-докторантурите и научните изследвания ще са насочени към висококвалифицирани учени, завършили магистърска степен от всички академични области, както и за млади лекари.

Предлагат се стипендии и в областта на изкуството.

Подборът на стипендиантите се извършва на три етапа – по документи, чрез интервю през втората половина на ноември. Предложенията ще се одобряват от Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите.

Документите на кандидатите от България ще се подават в Центъра за академични изследвания до 1 ноември 2020 г., а крайните резултати ще бъдат обявени през май 2021 г. През изминалата академична година 7 стипендианти по Програмата реализираха успешно своите научни планове и отчетоха резултатите от работата си през месец юли тази година. Още информация във връзка с процедурата за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Центъра за академични изследвания – София (www.cas.bg), както и на интернет страницата на швейцарската Федерална комисия за стипендии (www.sbf.admin.ch)

Споделете

GoTop