ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 1 276 986 ЛЕВА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Правителството отпусна 1 276 986 лева за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини, ясли и училища в периода 2020 – 2022 г. От тях 277 688 лв. се предоставят за изграждане на детска градина в кв. „Горно Езерово“ в град Бургас. С 559 908 лева ще продължи изпълнението на реконструкцията и надстройката на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в града.

За създаване на нова детска градина в село Долно Дряново, община Гърмен, се предоставят 350 868 лева. С тях ще стартират дейностите по изграждане, към които е включено обзавеждане и оборудване на сградата и облагородяване на дворното пространство. 56 165 лева ще се използват за плащания на част от строителните дейности по изграждане на детска градина в село Горно Краище, община Белица.

За подобряване на материалната среда в Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ в град Гоце Делчев се разпределят 32 357 лева. По програмата на Министерството на образованието и науката са одобрени общо 89 проекта за изграждане на нови детски ясли и градини и надграждане на съществуващи обекти.

Предвидено е 41 училища и 6 професионални гимназии да получат средства за реконструкция, надстрояване и изграждане на нови сгради и учебни корпуси.

В рамките на три години ще бъдат отпуснати общо 210 милиона лева. Целта е да бъде намален недостигът на места в детските ясли, градини и училища, да се осигури достъп на всички деца до предучилищно образование от 4-годишна възраст и да има условия за преминаване на едносменен режим на обучение.

Споделете

GoTop