ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 1 МЛН. ЛВ. ЗА НОВ КОНКУРС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 1 МЛН. ЛВ. ЗА НОВ КОНКУРС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Малко над 1 млн. лв. допълнително финансиране ще получи Националната научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) с решение на Министерския съвет от днес. Основната част от средствата – до 960 хил. лв., се отпускат за провеждане на нов конкурс по научната програма за 2021 година. Очаква се финансиране да получат около 8 нови проектни предложения. Останалата част от сумата ще гарантира изпълнението на следващ етап на проектите по програмата, одобрени през 2020 г.

Програмата се изпълнява на конкурсен принцип от фонд „Научни изследвания“ и се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката. Тя е одобрена през 2018 г., а първите двугодишни проекти са финансирани през 2019 г.

„Петър Берон и НИЕ“ цели да ускори реинтеграцията и кариерното развитие на учени в български висши училища и научни организации. Успешното й изпълнение се очаква да повиши броя на утвърдените и водещи учени, които създават и развиват съвременни научни изследвания и въвеждат най-новите научни идеи и достижения в образователния процес във висшите училища. Това ще допринесе също за икономическия растеж и повишаването на конкурентоспособността на страната.

Споделете

GoTop