ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 267 300 ЛЕВА ЗА СТИПЕНДИИ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 267 300 ЛЕВА ЗА СТИПЕНДИИ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА

Министерският съвет одобри 267 300 лева за изплащане на 370 стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г. Учениците с изявени дарби имат право да получават по 135 лева месечно стипендия.

От тях 167 940 лв. се предоставят по бюджетите на 45 общини след постъпили искания в Министерството на образованието и науката за изплащане на 259 стипендии за четвъртото тримесечие на 2022 г.

9 450 лева се предоставят за стипендии след издадени 11 заповеди на министъра на образованието и науката за ученици в частни училища.

По бюджета на Министерството на образованието и науката са одобрени 89 100 лева за изплащане на 98 стипендии на ученици от държавни училища, финансирани от МОН.

Допълнително се одобряват и 810 лв. за Техническия университет в София, в чиято структура е Технологичното училище „Електронни системи“ за изплащане на стипендии на двама ученици.

Споделете

GoTop