ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 328 995 ЛЕВА ЗА СТИПЕНДИИ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 328 995 ЛЕВА ЗА СТИПЕНДИИ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА

Министерският съвет одобри 328 995 лв. за изплащане на 328 стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г.

От тях 249 345 лв. се предоставят по бюджетите на 37 общини след постъпили искания в Министерството на образованието и науката за изплащане на 236 стипендии за 2023 г.

6 480 лв. са за стипендии след издадени заповеди на министъра на образованието и науката за ученици в частни училища.

По бюджета на МОН са одобрени 73 170 лв. за изплащането на 86 стипендии на ученици от държавни училища, финансирани от МОН.

Учениците с изявени дарби имат право да получават по 135 лева месечно стипендия. Тя се отпуска на ученици от VІІІ до XІІ клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата.

Приетото постановление не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2023 година.

Споделете

GoTop