ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 4,8 МЛН. ЛЕВА ЗА ТРИ НАУЧНИ ПРОГРАМИ

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 4,8 МЛН. ЛЕВА ЗА ТРИ НАУЧНИ ПРОГРАМИ

Правителството одобри 4,8 млн. лева за дейности по три национални научни програми – ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ, ВИХРЕН и ВИХРЕН-2021. Програмите се изпълняват от Фонд „Научни изследвания“.

1 130 000 лв. лева се отпускат по програмата „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (ННП ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ). Тя адаптира за България успешната европейска програма „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA-IF) за интеграция на млади учени. Очакваният дългосрочен резултат е да се възстанови високото ниво на научните изследвания в България и достойното място на учените в българското общество и в европейското изследователско пространство. През настоящата година по програмата се осигуряват 120 000 лева за изпълнение на вторите етапи на два проекта, стартирали през 2021 г. и още 1 010 000 лв. за провеждане на конкурси и финансиране на нови проекти.

2 202 150 лева се осигуряват за дейности по Националната научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН). Тя е насочена към привличане и задържане в България на установени и водещи учени, които могат да развият потенциала на изследователски колективи за съвместна работа по водещи научни проблеми с широко международно и национално въздействие на резултатите от тях. Средствата са предназначени за изпълнение на дейностите по четвъртите етапи на 9 проекта, стартирали през 2019 г.

По програма ВИХРЕН 2021, която бе одобрена през миналата година, се отпускат 1,5 млн. лева. Те са предназначени за финансиране на вторите етапи на 7 проекта, стартирали през 2021 г.

Споделете

GoTop