Правителството одобри 613 316 лева по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.

Правителството отпусна 613 316 лева по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища в периода 2020 – 2022 година. Това са средства, които се отпускат за стартирали проекти за разширение и реконструкция на училища и за строеж на нова детска градина.

За реконструкцията на съществуваща сграда за Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи в Стара Загора се отпускат 575 954 лв., други 35 922 лв. са за строеж на нова детска градина в кв. „Възраждане“ в града. Средства са предвидени и за проектиране на нов учебен блок на Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Гоце Делчев.

Правителството гласува първите 2 118 718 лева по Програмата за други шест проекта на едно от предишните си заседания. С тях ще се изграждат нов корпус за спортни дейност, две детски градини, нова училищна сграда, ще се реконструира стара сграда и ще се строи общежитие.

Общо 136 проекта бяха одобрени миналата година, след като правителството прие програмата. За нови детски ясли и градини и надграждане на съществуващи бяха одобрени 89 предложения. Предвидено е 41 училища и 6 професионални гимназии да получат средства за нови сгради и учебни корпуси и реконструкция, надстрояване и пристрояване на съществуващите. Предвижда са в рамките на три години да бъдат отпуснати общо 210 милиона лева.

Споделете

GoTop