ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 7,5 МЛН. ЛВ. ЗА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА “ВИХРЕН – 2021“

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 7,5 МЛН. ЛВ. ЗА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА “ВИХРЕН – 2021“

Министерският съвет одобри Национална научна програма (ННП) “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2021 („ВИХРЕН – 2021“). Общият й бюджет е 7,5 млн. лв. за финансиране на шест научноизследователски проекта. Срокът на изпълнение на „ВИХРЕН – 2021“ е седем години.

Програмата ще се изпълнява на конкурсен принцип от фонд „Научни изследвания“, а ще се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката. Целта ѝ е значително повишаване на качеството на човешките ресурси за провеждане на научни изследвания в България на най-високо ниво. „ВИХРЕН – 2021“ ще подпомогне бързото изграждане на критична маса от перспективни учени в дадена област, които да работят заедно по висококонкурентна оригинална научна тема, ръководени от водещ изследовател по правилата на европейските научни програми.

Програмата ще допринесе за развитието на високотехнологично и добре образовано общество в България и като следствие – за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Споделете

GoTop