ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ НОВАТА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“

Правителството одобри новата Национална програма „Европейски научни мрежи“. Тя е разработена от Министерството на образованието и науката и е с бюджет от 12 622 000 лв.

Основният акцент в изпълнението на програмата ще е модернизирането на обучението и повишаването на участието на българските учени в международни научни програми и проекти.

Програмата ще се изпълнява в периода 2020-2022 г. и ще даде възможност на 13 български държавни висши училища и научни организации да кандидатстват за финансиране по нея.

Целта е да се подпомогнат университети и научни организации в страната, чиито проекти са били оценени високо по мярката „Туининг“ на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, но не са получили финансиране поради недостиг на средства.

С националното финансиране те ще могат да запазят вече изградени международни научни партньорства, да изградят нови и да участват в европейски научни мрежи. С приоритет ще са и дейностите, свързани с докторантските програми и управлението на научни проекти.

В резултат от изпълнението на програмата, българските университети и научни институти ще са подготвени да се включат по-активно и в процеса на подготовка в следващата Рамкова програма на ЕС „Хоризонт Европа“.

Споделете

GoTop