ПРАВИТЕЛСТВОТО ОПРЕДЕЛИ 264 ЗАЩИТЕНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОПРЕДЕЛИ 264 ЗАЩИТЕНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

В Списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2023/24 година се включват 264 институции, реши правителството. Те са в общини и области, където мрежата от детски градини и училища е оптимизирана, както и в райони с ниска гъстота на населението, гранични, планински и полупланински. При определянето им се отчита свързаността с пътната мрежа между отделните селища и особеностите на инфраструктурата.

Сред тях има 106 защитени детски градини и 158 защитени училища.

За защитена градина се определя тази, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра до най-близката друга детска градина или училище.

За защитено училище (от I до VII клас) се определя това, което ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици ще трябва пътуват на не по-малко от 20 километра, за да учат.

За защитено училище (от VIII до X клас) се определя училище, което при закриване или преобразуване, най-малко 15 ученици ще пътуват повече от 30 километра до най-близкото друго държавно или общинско училище, в което се провежда обучение в съответния клас.

Споделете

GoTop