ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА 3 078 238 ЛЕВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО 9 НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Правителството отпусна 3 078 23 8 лева за осигуряване на дейностите по 9 национални програми, свързани с развитие на образованието.

С тях ще се финансира модернизиране на професионалното образование чрез обновяване на материалната среда, създаване на учебни програми и планове, както и на помагала. Ще се подкрепи и обмена на иновации между училищата, обучението на ученици по програмиране, както и квалификации на учители в предприятия.

Отпускат се и суми за изплащане на възнаграждения на наставници на новоназначени учители, които учат във висше училище за придобиване на квалификация „учител“, както и възнаграждения на заместващи учители.

Средствата са предвидени по националните програми „Осигуряване на съвременна образователна среда”, „Обучение за ИТ кариера”, „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”, „Роден език и култура зад граница”, „Без свободен час”, „Мотивирани учители”, „Бизнесът преподава”, „Иновации в действие” и „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“.

Кабинетът одобри и актуализация на НП „Изграждане на училищна STEM среда“. Още 113 училища, кандидатствали по програмата, ще получат възможност за ново класиране за изпълнение на дейностите през 2021 г. Първоначално за финансиране през тази година бяха одобрени 150 училища, които изграждат STEM центрове.

Споделете

GoTop