ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА 30 628 412 ЛВ. ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА 30 628 412 ЛВ. ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Министерският съвет одобри отпускането на 30 628 412 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2021 година. Средствата са за изплащане на обезщетения на персонала в образователните институции за месеците юли-август 2021 г. поради промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Финансират се и обезщетения на персонала в резултат на преструктурирането на мрежата от образователни институции от системата на предучилищното и училищното образование чрез закриване или преобразуване.

Финансирането ще е от планираните разходи в централния бюджет за 2021 г. за изпълнение на националните програми за развитие на образованието.

Споделете

GoTop