ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА 5 МЛН. ЛЕВА ЗА ДОСТЪП ДО НАУЧНИ БАЗИ ДАННИ И УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРИ

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА 5 МЛН. ЛЕВА ЗА ДОСТЪП ДО НАУЧНИ БАЗИ ДАННИ И УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРИ

Министерският съвет одобри 5 млн. лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката в изпълнение Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 г. (НСРНИ) за абонаментен достъп на висшите училища и научните организации до базите данни на Кларивейт и Елзевир, както и за годишния членски внос за участие на страната ни в големи европейски и международни научни проекти и инфраструктури.

С осигуряването на средствата ще продължи изпълнението през 2021 г. на предвидените дейности в Оперативния план за изпълнението на първия етап на НСРНИ, приет с РМС 640/ 05.09.2018 г., което е от изключителна важност при провеждане на преговорите по договора за партньорство между България и ЕС. С непрекъснатия абонамент на страната ни в най-напредналата в технологично отношение цифрово-комуникационна инфраструктура в Европа ще се осигури неограничен достъп на учените от всички висши училища и научни организации в страната до информация, научни изчисления, анализи, архиви, приложения и други ресурси, необходими за изпълнението на международни научни проекти.

Споделете

GoTop