ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА СРЕДСТВА ЗА ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА СРЕДСТВА ЗА ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ

Министерският съвет отпусна допълнително по бюджетите на общините 1 579 145 лв. за 2022 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици. Средствата са неотложен разход за образователната система, за да се изпълни една от основните мерки за осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата в задължителна предучилищна възраст и учениците от населените места, в които няма детска градина или училище.

Кабинетът одобри и 3 752 006 лв. за възстановяване на разходи за транспорт и наем на учители, които работят в различно населено място от това, в което живеят.

Дават се също 1 877 949 лв. допълнително за издръжката на учениците в VIII клас, приети през учебната 2022 – 2023 година в паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Правителството отпусна и 669 979 лв. по бюджетите на общините за 2022 г. за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст. Средствата са за 3261 деца от 23 общини, които са осигурили необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст от началото на учебната 2022 – 2023 година.

Споделете

GoTop