ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ УВЕЛИЧЕНИЕ НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА БЪЛГАРИ ОТ ЧУЖБИНА

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ УВЕЛИЧЕНИЕ НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА БЪЛГАРИ ОТ ЧУЖБИНА

Стипендиите на студентите, докторантите и специализантите, които са от българската диаспора се увеличават от 200 на 240 лева. Това реши правителството след предложение на Министерството на образованието и науката. Същата стипендия се отпуска и за студентите от Република Македония и приетите по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен. Увеличението има за цел да привлича повече млади сънародници зад граница към страната ни. Промяната ще стимулира и трансграничната студентска мобилност.

Също така правителството прие промени, с които делът от средствата за издръжка на обучението във висшите училища нараства до 55% през 2019 г. въз основа на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Тази оценка е на базата на проверими индикатори като учебен процес, научни изследвания и реализация на завършилите. За информация се използва Рейтинговата система на висшите училища.

По предложение на Министерството на образованието и науката бяха приети нормативни изменения, които вече ще позволяват приемът във висшите училища да се диференцира в по-голяма степен от качеството на провежданото обучение и нуждите на пазара на труда. Максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти по приоритетни професионални направления ще може постепенно и трайно да нараства при определено съотношение на оценката от програмната акредитация, оценката за научната дейност и оценката за реализацията на завършилите студенти. По такъв начин се очаква пазарът на труда да се обезпечи постепенно с необходимите кадри в области като педагогическите, хуманитарните, техническите, аграрните, природните науки, математиката и информатиката. Във всички останали професионални направления, с изключение на „Социология, антропология и науки за културата“ и „Социални дейности“, приемът на студенти може да намалява в средносрочен план.

Предвижда се междуведомствена експертна комисия да определя максимално допустимия брой на приеманите за обучение студенти и докторанти за новооткрити професионални направления и специалности от регулираните професии, въз основа на оценка на потребностите от пазара на труда, до получаване на редовната им програмна акредитация.

Споделете

GoTop