ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРОМЕНИ НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРТА

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРОМЕНИ НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРТА

Министерският съвет одобри промяна в Наредбата за условията и реда за издаване на Европейска професионална карта, приета през 2017 година.

Допълненията ще позволят на компетентните органи в България да удължават срока на валидност на Европейската професионална карта в случаи, посочени в европейски документи за признаването на професионалните квалификации.

Европейската професионална карта е процедура, която може да се използва за признаване на квалификации за практикуване на регулирана професия в друга страна от ЕС. Към момента тя е допустима за професиите на медицинска сестра с общ профил, фармацевт, физиотерапевт, планински водач и агент по недвижими имоти.

С промените се синхронизират разпоредбите на националното ни право с актовете на Европейския съюз, които уреждат тази материя.

Споделете

GoTop