ПРАВИТЕЛСТВОТО УДЪЛЖИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“

ПРАВИТЕЛСТВОТО УДЪЛЖИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧНИ МРЕЖИ“

Министерският съвет измени Национална програма „Европейски научни мрежи“, като удължи срока на изпълнение на проектите, финансирани по нея, от до две години на до три години.

Удължаването на срока ще позволи да се извършат напълно забавените или отложени поради въведените противоепидемични мерки във връзка с COVID-19 дейности – научни задачи, организиране на обучения, присъствени конференции и семинари и др. То ще допринесе за постигане на основната цел на програмата, а именно надграждане на научния капацитет на българските висши училища и научни организации чрез участието им в европейски научни мрежи.

Ще се изградят устойчиви партньорства, които ще имат въздействие върху модернизирането на висшите училища и научните организации в страната чрез привличане на специалисти от чужбина, увеличаване проектния капацитет, възможност на добиване на нови знания и за увеличаване на резултатите от съвместните научни изследвания, включване на повече млади учени, растяща публикационна активност и др.

Споделете

GoTop