ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЪЗСТАНОВИ НА ОБЩИНИТЕ 11,8 МЛН. ЛВ. ЗА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ И ЖИЛИЩЕН НАЕМ НА УЧИТЕЛИ

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 11 807 623 лева по бюджетите на общини. Средствата са предвидени в бюджета на Министерството на образованието и науката за възстановяване на транспортни разходи или на разходи за наем на педагогическите специалисти в детските градини и училищата за 2017 г.

В съответствие с влезлите в сила нормативни промени, от началото на годината държавата покрива транспортните разходи на пътуващите учители, които преподават в селища с до 30 000 жители, а не с до 5000 души, както бе първоначално. По този начин са обхванати 90% от педагозите, които преподават извън населеното място, в което живеят, или над 14 600 от общо 16 500 пътуващи учители.

Съгласно изготвената от кметовете на общини информация, с отпуснатите средства ще бъдат възстановени 11 774 611 лв. за транспорт и 33 012 лв. за наем за жилище на педагогическите специалисти за 2017 г.

Споделете

GoTop