ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЪЗСТАНОВЯВА ПРЕХОДНИТЕ ОСТАТЪЦИ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА

ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЪЗСТАНОВЯВА ПРЕХОДНИТЕ ОСТАТЪЦИ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА

Правителството предостави 17 683 964 лева на държавните училища. С тези пари се възстановяват техните преходни остатъци от 2021 г. За разлика от другите държавни институции по закон детските градини, училищата и центровете в сферата на образованието не губят средствата, останали им от предходната година.

С предоставените днес близо 18 млн. лв. се възстановяват пълните размери на преходните остатъци за 2021 г. на държавните училища към Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта в размери съответно 3 931 801 лв. и 898 869 лв., както и част от необходимите средства за държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката в размер 12 853 294 лв.

С разчетените 22 млн. лв. по бюджета на МОН за 2022 г. ще се осигури възстановяването на останалата част от остатъците за 2021 г. на училищата, финансирани от МОН.

Споделете

GoTop