ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МОН И ЦИК ОБСЪДИХА ПРЕДМЕТА „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ“ И ПРЕПОДАВАНЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МОН И ЦИК ОБСЪДИХА ПРЕДМЕТА „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ“ И ПРЕПОДАВАНЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България в края на месец май 2019 г. и провеждането на държавните зрелостни изпити в същия период заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова и председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Ивилина Алексиева проведоха работна среща.
Представителите на ЦИК се запознаха със съдържанието на предмета „Гражданско образование“ за XI и XII клас, включително в частта за избирателните системи, избирателните права и задължения. Те от своя страна представиха различните форми на разяснителна кампания, които са се използвали на предходни избори за мотивиране на младите гласоподаватели, в това число и на 18-годишните, които гласуват за първи път. Бяха обсъдени въпроси, свързани с начините за упражняване правото им глас и провеждането на разяснителна кампания сред младите избиратели в училище, особено сред тези, на които им предстои да гласуват за първи път.
И двете страни изразиха своето желание за задълбочаване на сътрудничеството между институциите за засилване на инициативите за гражданско образование, свързано с изборния процес, не само по време на конкретните предстоящи избори, а като постоянен процес. В тази връзка двете страни подкрепиха идеята за подписване на меморандум за сътрудничество в бъдеще.
Заместник-министър Михайлова съобщи на представителите на ЦИК, че графикът на ангажиране на оценяващите преподаватели ще бъде съобразен с изборите и на всички преподаватели ще бъде осигурена възможност да упражнят правото си на глас в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс.
В срещата от страна на МОН участваха още директорът на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ Евгения Костадинова и Соня Мелоян, директор на дирекция „Организация и контрол“.

Споделете

GoTop