ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ЧУЖБИНА С ПАРИ ЗА КВАРТИРА

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ЧУЖБИНА С ПАРИ ЗА КВАРТИРА

Държавата ще поема част от разходите за квартира на българските учители и университетски преподаватели, командировани зад граница.

Това предвижда приетото от правителството Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина.

Промените включват също актуализация на размера на командировъчните пари във валута в съответствие с настоящите икономически реалности. Досега държавата нямаше задължение да осигурява жилище или средства за наем на преподавателите зад граница. Занапред те ще получават допълнително 30% от дневните командировъчни пари във валута за съответната държава за покриване на разходите за квартира, когато приемащата страна не им е осигурила безплатно жилище.

Причина за промяната е фактът, че част от командированите преподаватели живеят на свободен наем в градове с висок жизнен стандарт като Виена, Берлин, Фрайбург, Кьолн, Дъблин и др. В бъдеще ще се покриват и пътните разноски на командированите преподаватели и техните семейства до съответното населено място в чужбина в началото и в края на всяка учебна или академична година.

Измененията са в съответствие с националната политика за засилване, популяризиране и укрепване на позициите на българския език, литература, история, изкуство и наука зад граница. Очаква се те да подобрят социалния статус на преподавателите по време на престоя им в чужбина и да повишат атрактивността на преподавателската дейност.

Споделете

GoTop