ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ ЕК ЩЕ АКТУАЛИЗИРА ПЛАНА СИ ЗА ЦИФРОВО ОБРАЗОВАНИЕ

През септември ЕК ще започне актуализация на плана си за действие в областта на цифровото образование.

Инициативата цели да подкрепи образователните институции на държавите членки на ЕС и е част от общия план за възстановяване след кризата, породена от разпространението на Ковид-19.

С публична консултация с всички заинтересовани страни, която съдържа набор от въпроси, ще се направи анализ на изпълненото досега и ще се планират следващите стъпки, които да гарантират качествено и приобщаващо образование в ерата на цифровите технологии.

В онлайн консултациите са включени темите за въздействието на епидемията от Ковид-19 върху образователните системи, очакванията на учители, родители и ученици за подобряване на обучението в електронна среда, мнения, препоръки.

В обсъжданията могат да участват учители, ученици, родители, представители на образователни институции, представители на публичния сектор и бизнеса.

Онлайн въпросникът ще е достъпен на всички официални ЕС езици до 4 септември 2020 г. на уебсайта на ЕК (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan/public-consultation).

Пандемията от Ковид-19 доведе до повсеместно затваряне на училищна и университети, за да се ограничи разпространението на вируса. Повече от 100 милиона учащи и преподаватели в световен мащаб са засегнати от този проблем.

Споделете

GoTop