ПРЕЗ ЯНУАРИ СТАРТИРАТ ПЪРВИТЕ КОНКУРСИ ЗА УЧИЛИЩНИ ДИРЕКТОРИ

ПРЕЗ ЯНУАРИ СТАРТИРАТ ПЪРВИТЕ КОНКУРСИ ЗА УЧИЛИЩНИ ДИРЕКТОРИ

Първите конкурси за директори на училища ще бъдат обявени през януари 2024 година. Това стана ясно по време на националното съвещание на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков с началниците на регионалните управления на образованието (РУО). В срещата участваха заместник-министрите Емилия Лазарова и Мариета Георгиева, началникът на кабинета на министъра Наталия Михалевска, директори на дирекции и експерти от МОН.

Съвещанието бе свикано от министър Цоков за подготовка на системата за първите училищни конкурси и обсъждане на оперативните въпроси, свързани с тях. Припомняме, че преди дни бяха обнародвани новите правила, които предвиждат повече практически казуси, намаляване на субективните критерии, както и по-голям брой практически задачи, насочени към придобити знания. Предвижда се и процедурите да бъдат аудио и видео записвани. През януари ще бъдат обявени първите конкурси от регионалните управления, като поетапно ще стартират и останалите, стана ясно по време на съвещанието.

Организацията по планирането на държавния план прием и сформирането на паралелките в комуникация с бизнеса бе друг акцент в дискусиите. Посочено бе, че професионалните паралелки трябва да са повече от профилираните, като е желателно съотношението да е 60% към 40%.

„Нашата обща цел е да постигнем най-доброто за всяко дете и зная, че можем да го направим само когато всички в системата работим заедно и в пълна координация. Затова и бе много важно да свикаме тази среща сега и да обсъдим всички детайли заедно, за да взимаме най-добрите оперативни решения“, подчерта проф. Цоков. Друг важен въпрос, който бе обсъден, беше работата на екипите по Механизма за обхват на децата и учениците в детски градини и училища. Министър Цоков подчерта, че ще продължи строгият контрол и от страна на МОН, а началници на РУО споделиха работещи модели за мотивиране на деца от уязвими групи и техните семейства да посещават училище.

Тема на дискусията бяха и мерки за повишаване на ефективността на обучението, за повече усилия и индивидуален подход. Коментирани бяха и възможностите за използване на ресурсите в електронната платформа „Дигитална раница“.

Споделете

GoTop