ПРИЕТА Е ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ДО 2030 Г.

ПРИЕТА Е ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ДО 2030 Г.

Консултативният съвет за професионално образование и обучение към МОН прие Стратегическа визия за развитие на дуалното обучение в България до 2030 г. Тя предвижда фокусиране върху водещата роля на бизнеса в обучението, развитие и модернизиране на системата на дуалното образование в страната, повече комуникация за популяризирането ѝ. Разработването ѝ беше подкрепено финансово със средства от фонда за подготовка на мерки за подкрепа на Швейцарско-българската програма за сътрудничество.

Заседанието на Консултативния съвет, в който влизат представители на работодателските и синдикални организации, на бизнеса, висшите училища и професионалните гимназии, както и експерти от различни институции, беше открито от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков. Участниците подкрепиха и изготвените промени в Закона за професионалното образование и обучение. Те предвиждат изцяло нов списък на професиите. Ще бъде премахнато досегашното свръхдетайлизиране на отделни често сходни специалности, а вместо това ще има по-малко на брой широкопрофилни професии. Обучението по всяка професия ще включва и теми по опазване на околната среда, както и придобиване на специализирани IT умения, необходими за упражняване на конкретната професия.

Реформите са в изпълнение на Националния план по възстановяване и устойчивост. Изпълнението им ще бъде подпомогнато финансово по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, който също беше представен пред Консултативния съвет.

В заседанието участваха още заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева, заместник-министърът на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов, председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов, директорът на дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН Ваня Тивидошева, председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, Маргарита Дамянова от Българската търговско-промишлена палата, Светлана Дончева oт Българската стопанска камара, Васка Бакларова от Съюза за стопанска инициатива, Юлия Симеонова от КНСБ, представители на държавни и образователни институции и др.

Като наблюдател участва и ръководителят на Швейцарския офис за сътрудничество Томас Щауфер.

Информация по дискутираните теми предостави екипът на дирекция „Професионално образование и обучение“ – секретариат на Съвета.

Споделете

GoTop