ПРИВЕТСТВИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ЗА 24 МАЙ

ПРИВЕТСТВИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ЗА 24 МАЙ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ, ТВОРЦИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Днес отбелязваме духовния празник на България – 24 май. Денят на нашата писменост. На делото на светите братя Кирил и Методий и на техните ученици.

Народите имат различни празници. Празник на жаждата за знания има само България.

Уважаеми госпожи и господа,

Отбелязването на 24 май е връзката ни между миналото и бъдещето: Някога чрез българската държава делото на светите братя се разпространи сред славянските народи. С присъединяването на България към Европейския съюз кирилските букви са вече третата официална азбука в обединена Европа.

Днес нямаме колебания, че трябва да инвестираме в образование. Това подсказва и историята ни. Затова и българското правителство постави отново образованието като свой приоритет.

Уважаеми учители,

Няма по-значим фактор за развитието на обществото ни от образованието. А най-важният фактор в образованието са учителите. Вие сте тези, които гарантират успешното бъдеще на следващите поколения. Затова не само поднасяме своето уважение към Вас. Имаме ангажимента да продължаваме и увеличаваме инвестициите в сферата на образованието.

Днес все по-трудно прогнозираме бъдещето. Не знаем със сигурност какви специалисти ще ни бъдат нужни след години. Ясно е обаче: всеки ученик трябва да има езикови и математически умения и знания по природни науки, но и новите умения – предприемачески умения и креативност и може би най-важното умение – да учи. Това са предизвикателствата пред всички нас.

Скъпи ученици,

Бъдещето на знанието е гарантирано. Настоящето е вече доказателство за това. Новите технологии създават нови възможности. Позволете на Вашите учители и родители да Ви изведат по пътя на знанието към успеха. А ние ще продължаваме да работим, за да осигурим за вас нови обучителни и професионални възможности.

Уважаеми родители,

Бъдете опора както за своите деца, така и за училището. Родителите са основният партньор за постигане на устойчивост и сигурност в образователната среда. Без сътрудничество и взаимно уважение няма как да постигнем напредък.

Уважаеми учени, творци и изследователи,

След времена на трудности и превратности Вашата мисия отново заема достойното си място. Убеден съм, че заедно ще допринесем за решаването на важните за обществото ни проблеми. Затова и увеличаваме подкрепата си за българската наука и за младите учени. Вярвам, че все по-силно се нуждаем и от дейността на съвременните творци и таланти. Дълг и приоритет е да ги подкрепим. За това те да останат в България. За да остане България.

Честит празник!

Споделете

GoTop