ПРОБЛЕМИТЕ НА ЕВРОСИРАЦИТЕ АНАЛИЗИРАХА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ НА МАТУРАТА ПО ФИЛОСОФИЯ

ПРОБЛЕМИТЕ НА ЕВРОСИРАЦИТЕ АНАЛИЗИРАХА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ НА МАТУРАТА ПО ФИЛОСОФИЯ

През 2021г. в Речника на новите думи в българския език, издаван от БАН, е включена думата „евросирак“ – дете, на което един или двамата родители работят в страна от ЕС, а то най-често е останало за отглеждане при баба и дядо или други близки. Така започва казусът, по който трябваше да пишат зрелостниците на днешната матура по философия. От тях се изискваше да потърсят причините някои родители да оставят децата си и да търсят работа в чужбина, както и да изложат гледната точка на самите деца, техните семейства, учителите и държавата. Есе по фрагменти от Ханс-Георг Гадамер или Хавиер Гома Лансон бе другата опция пред зрелостниците, избрали философията като втора матура на изпитната сесия през август.

Днес в задължителните държавни зрелостни взеха участие 2098 зрелостници. Най-много бяха желаещите за чужди езици – 579, като 530 от тях избраха английски език. Следва изпитът по биология и здравно образование, на който се явиха 515 зрелостници.

Възможност за избор имаше и на държавния зрелостен изпит по история и цивилизации. При създаването на свързан текст опциите бяха между анализ на различни източници по темата: „Как тоталитарната държава налага своята идеология в обществото?“ или отговор на въпроса: „Какви промени настъпват в държавата и обществото след покръстването на българите при княз Борис I – Михаил?“.

На матурата по география и икономика зрелостниците извличаха информация от географски текстове и статистически данни. В една от задачите се изискваше аргументиран отговор на въпрос: „Кое е специфичното в настоящето и бъдещото развитие на община Габрово“, като се анализира географски текст, който разкрива миналото, настоящето и бъдещото икономическо развитие на община Габрово, и придружаваща таблица със статистически данни. За да се справи със задачата зрелостникът трябва да представи своето изложение в ясно структуриран текст: теза, аргументи и изводи. Важен критерий е умението да владее географския език и да изказва лична позиция по поставения въпрос.

Общо 2949 зрелостници бяха допуснати до задължителния държавен изпит за професионална квалификация, който също се проведе днес. Изтеглената тема за писмен изпит е номер 15 за всички специалности. С успешното полагане на изпита заедно със задължителния изпит по български език и литература, младежите в професионалното образование и обучение придобиват средно образование и професионална квалификация.

Така например, за зрелостниците, обучавани по специалност „Графичен дизайн“ фокусът бе върху графичния дизайн в електронна среда – видове електронна реклама, структура на уеб сайт, уеб дизайн, ролята на цветовете и типографията при изграждане на уеб сайт. За специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центровезрелостниците трябваше да покажат знанията си за етеричните масла и начините за приложението им в ароматерапията. От явилите се на изпита по специалност „Облекла по поръчка“ се изискваше да изберат модел на ежедневен есенно-зимен мъжки комплект – панталон и яке, съобразно модните тенденции, да направят скица и цветова композиция в технологична последователност и да определят възраст и тип телосложение, за които е подходящ. Начините за преработка и оползотворяване на отпадъците и действията за опазване на околната среда – за специалност „Екология и опазване на околната среда“.

Верните отговори на матурите можете да видите тук.

Споделете

GoTop