ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ-2“ РАБОТИ В ИНСТИТУТ „МАРИЦА“

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ-2“ РАБОТИ В ИНСТИТУТ „МАРИЦА“

Чрез проект „Студентски практики-2“ се осигурява възможност за допълнителна практическа подготовка на студенти в реална работна среда, което повишава възможностите им за по-успешна реализация на пазара на труда. По него работи Институтът за зеленчукови култури „Марица“. Главен асистент доктор Цветанка Динчева, която е един от менторите по проекта в института още от неговото стартиране, обясни трите основни цели – студентите, висшите учебни заведения и бизнесите.

„Чрез него студентите се подпомагат чрез подобряване качеството на висшето образование. Те придобиват практически опит, усъвършенстват своите умения, в съответствие на потребностите на пазара на труда. Друга основна идея – улесняване на прехода от образователните институции към работните места, успешната реализация на младите хора, а също и да се допълни тяхното обучение, но в реална работна среда. И да се даде възможност за започване на работа, непосредствено след тяхното завършване“, обясни главен асистент Цветанка Динчева. Тя е ментор в сферата на технологиите на зеленчукопроизводството на открити площи.

Споделете

GoTop