ПРОФ. ЧАВДАРОВА: ВАЖНО Е НАУКАТА ДА ДОСТИГНЕ ДО ВСЕКИ

ПРОФ. ЧАВДАРОВА: ВАЖНО Е НАУКАТА ДА ДОСТИГНЕ ДО ВСЕКИ

Важно е университетите, науката и изследванията да достигнат до всеки един гражданин. Министерството на образованието и науката винаги е било и се надявам да бъде занапред надежден партньор на инициативи, свързани с научни изследвания и иновациите.

С тези думи заместник-министърът на образованието и науката проф. Албена Чавдарова приветства изследователи от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, които представиха в МОН две инициативи за стратегически партньорства. Те са осъществени в рамките на проекта UniverCity с ръководител проф. Албена Вуцова. Тя посочи, че става дума за малки грантове за млади учени, които дават решения в полза на обществото, на дадена община или местна общност.

Рутиана Мумбуа Нгундо от Стопанския факултет на СУ представи своя проект “The Realities of International Students and Alumni in Bulgaria“, чрез който помага на чуждестранни студенти да се адаптират по-лесно в университета и в София.

Преподавателят по астрономия доц. Владимир Божилов от Факултета по физика е ръководител на екипа “Astronomy Day at Sofia Observatory 2022”. В Обсерваторията на Софийския университет в Борисовата градина учени по атрактивен начин са провокирали интерес деца и възрастни към астрономията – важна област от научното познание. Задачата им е била с 8 научно-популярни лекции, викторина и награди да привлекат повече млади хора да изучават природни науки. По време на събитието всеки посетител е имал възможност да наблюдава звездите с най-стария телескоп в страната.

Споделете

GoTop