ПРОФ. ИВАН ДИМОВ: ЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ ЩЕ СЪЗДАДЕ ЕЛЕКТРОННИ ИНФРАСТРУКТУРИ ОТ СВЕТОВНА КЛАСА

ПРОФ. ИВАН ДИМОВ: ЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ ЩЕ СЪЗДАДЕ ЕЛЕКТРОННИ ИНФРАСТРУКТУРИ ОТ СВЕТОВНА КЛАСА

„Европейското сътрудничество в областта на висококачествените изчисления може да създаде електронни инфраструктури от световна класа. То ще предостави уникални възможности, както за развитието на индустрията, така и за изследователите, които ще могат да използват максимално своя потенциал. Повече средства за наука и изследователска дейност означават подкрепа на основните ценности на ЕС – мир, сигурност, просперитет“.

Това каза заместник-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов по време на откриването на Международна конференция „Електронни инфраструктури за върхови постижения в науката в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие.

Събитието събра учени, представители на бизнеса и изследователи от цяла Европа в областта на цифровите технологии. Целта на двудневната работна среща е да покаже цялостната картина на състоянието на електронните инфраструктури в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие.

Участниците представиха своите постижения в редица области на научните изследвания, както и добри практики в резултат на сътрудничеството на държавите-членки на ЕС. Учените показаха водещи приложения в областта на цифровото наследство и примери от изчислителната инфраструктура в България. В специален панел бе обсъдена и темата за регионалното сътрудничество в областта на научните изследвания, връзката между образование и технологично развитие и ролята на електронните инфраструктури за научните постижения в региона.

Вторият етап на конференцията е посветен на научните резултати в областта на климатологията, науките за живота и цифровото културно-историческо наследство, постигнати чрез интегрираната регионална платформа за върхови постижения в науката „VI-SEEM“. Той ще се проведе утре в хотел Експо, София.

Организатор на конференцията е Институтът по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките.

Споделете

GoTop