ПРОФ. ПЕНОВ: ЩЕ ОСИГУРИМ СРЕДСТВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ПРОФ. ПЕНОВ: ЩЕ ОСИГУРИМ СРЕДСТВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Ще се осигурят средства за отопление на училища и детски градини. Обучението ще бъде присъствено и към уроци от разстояние при евентуална COVID ситуация ще се преминава само при форсмажорни обстоятелства. В това увери директорите на 574 образователни институции в София служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов. Той подчерта, че предимствата на присъственото обучение са безспорни, но след две години може да се използват и опитът и възможностите, които дава онлайн обучението.

Проф. Пенов посочи, че трудностите в образователната система не са непреодолими. Качественото образование е добра цел, която може да се постигне, когато учители, директори, експерти от РУО и МОН работят заедно. Той посочи, че винаги може да се стигне до консенсус при такава цел.

Министърът подчерта, че в мандата на служебното правителство ще се направи анализ на трудностите при прилагането на подзаконовата нормативна уредба в образователната система, облекчаване на административната тежест и на възможностите за добра квалификация на учителите. „Огромна е ролята на учителите и директорите за образованието и възпитанието на бъдещите поколения“, каза проф. Пенов. Според него МОН трябва да дава възможност на учителите да се усъвършенстват спокойно и да упражняват професията си.

Споделете

GoTop