ПРОФ. ПЕНОВ: ТРЯБВА ДА ИЗГРАДИМ МРЕЖИ МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРОФ. ПЕНОВ: ТРЯБВА ДА ИЗГРАДИМ МРЕЖИ МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Трябва приоритетно на национално ниво да изградим мрежи между университетите в България, които след това да се кооперират успешно с други университети в Европейския съюз. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов, който присъства на подписване на споразумение между Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Тракийския университет – Стара Загора, за съвместно обучение на студенти по 5 учебни програми.

Това са първите две висши училища в България, които сключват такова споразумение. То бе подписано от ректорите на двата университета – проф. д-р Димитър Димитров и проф. д-р Добри Ярков. УНСС и Тракийският университет ще обучават студенти по четири съвместни бакалавърски програми – „Киберсигурност и електронно управление“, „Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)“, „Педагогика на обучението по икономика и информатика“ и „Бизнес управление с отраслова специализация“. Открива се и една магистърска програма по специалност „Администрация и управление на регионите“.

Възможността за такъв вид сътрудничество между българските университети беше въведена с промяна в Закона за висшето образование през юли 2022 г. „Радвам се, че двата университета са намерили воля и сили да я приложат на практика“, каза министър Пенов. „Смятам, че този проект ще бъде доста успешен, като се запознах с професионалните направления, които са включени в него, и конкретните специалности и затова разчитам, че този добър опит ще бъде привлекателен и за останалите университети“, посочи той.

Проф. Пенов обърна внимание, че в рамките на Европейския съюз се развиват европейски университетски мрежи в които се включват и български висши училища. Това е бъдещето и стратегията, която се развива в европейското образователно пространство.

Споделете

GoTop