ПРОФ. ПЕТРОВА: НАД 14 000 ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДАВАТ НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРОФ. ПЕТРОВА: НАД 14 000 ПРЕПОДАВАТЕЛИ ДАВАТ НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Над 14 000 преподаватели дават нови знания и умения на студенти и докторанти в общо 51 български висши училища. Високото качество на висшето образование в България се потвърждава и от данните в Рейтинга на университетите, според които коефициентът на безработица сред завършилите висше образование намалява през последните 5 години 3,5% на 2%. Това каза заместник-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова по време на международната среща на експертната мрежа за индикатори за образователни политики на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Тя посочи и други важни тенденции от Рейтинга. Заетите на позиции, изискващи висше образование са се увеличили до над 59% през 2023 г., в сравнение с 54% миналата година и 46% през 2014 г. Повишава се и средният облагаем доход на висшистите, който за миналата година е над 2200 лв., предходната е бил 1839 лв. и едва 980 лв. през 2015 г.

В своята презентация тя очерта и ключови цели на министерството в областта на висшето образование, сред които са технологично развитие и засилване на връзката между академичните среди и бизнеса, повишаване на предприемаческите умения на студентите и студентските практики, модернизиране и дигитализиране на бакалавърски и магистърски програми и развитие на докторантски програми и проектни проучвания, свързани с нуждите на пазара на труда.

Заместник-министърът на образованието и науката подчерта също важността на тясното сътрудничество между университетите, както на национално, така и на международно ниво. Споделените ресурси, предоставянето на обща инфраструктура, данни и услуги са силни инструменти за подкрепа на студенти, изследователи и преподаватели, каза проф. Петрова.

За първи път България е домакин на международната среща на експертната мрежа за индикатори за образователни политики на ОИСР. Tя се провежда за 31-и път, като в нея участват представители на над 20 държави от целия свят.

Споделете

GoTop