ПРОФ. ПЕТРОВА: ТРЯБВА ДА СЕ ПОДОБРИ ДОСТЪПЪТ ДО ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ПРОФ. ПЕТРОВА: ТРЯБВА ДА СЕ ПОДОБРИ ДОСТЪПЪТ ДО ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Рамковите програми за стимулиране на научните изследвания и иновации в ЕС да бъдат с по-малко технически изисквания към кандидатите и да се подобри достъпът на българските висши училища и научни организации до тях до тях. За това призова зам.-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова-Ташкова по време на неформално заседание на Съвета по конкурентоспособност (част „Научни изследвания и иновации“) в Брюксел. По думите й е необходимо и намаляване на иновационното разделение чрез финансиране на проекти в ЕС. Редица нови инструменти на програмите за разширяване на участието на държавите от централна и източна Европа, както и за допълнително включване на нови участници следва да бъдат по-ясно разписани за да се даде възможност за участие на повече висши училища и научни организации от държавите в ЦИЕ.

Белгийското председателство се ангажира да насърчава научните изследвания, като основен инструмент за решаването на глобалните предизвикателства пред ЕС. Държавите-членки на ЕС, заедно с Исландия, Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство обсъдиха трансформиращия характер на научните изследвания и как технологичното развитие може да ускори декарбонизацията на промишлеността и да засили конкурентоспособността на ЕС.

В рамките на Съвета българската делегация проведе двустранни срещи с Европейската комисия, унгарската и румънската делегация. С комисар Илиана Иванова бяха обсъдени актуални въпроси по европейската политика за научни изследвания и възможности за българските висши училища. С унгарския държавен министър на културата и иновациите обсъдиха приоритетите на предстоящото Унгарско председателство на Съвета на ЕС в областта на научните изследвания. С министър Иван Богдан-Гурия бяха коментирани възможности за укрепване на сътрудничество между България и Румъния.

Неформалното заседание на Съвета бе последвано от министерска конференция на тема „Многостранен диалог относно принципите и ценностите за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите“. Конференцията събра министрите и техните представители, отговарящи за науката, научните изследвания и иновациите в ЕС, партньорски държави, както и представители на ЮНЕСКО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Международния съвет за наука.

Проф. Петрова отбеляза водещата роля на принципите и ценностите в международното сътрудничество в областта на науката и иновациите за развитието на съвременните общества в целия свят.

Споделете

GoTop